Brief aan de Gemeenteraad van Zwolle

Nieuws - 24 augustus 2021

 

 

 

Zwolle, 3 augustus 2021
Aan: alle leden van de raadsfracties van de gemeente Zwolle.
Van: Vereniging Knarrenhof Zwolle.
Geachte leden van de gemeenteraad van Zwolle.
De Vereniging Knarrenhof Zwolle telt inmiddels ruim 350 leden die (samen met hun partner)
zich ingeschreven hebben voor een (nieuwe) Knarrenhofwoning in Zwolle. We tellen dan
ruim 800 inwoners van Zwolle die uitkijken naar betaalbare huur- en koopwoningen. Zoals u
weet hopen wij in Stadshagen/de Tippe in gesprek te gaan om 48 woningen in co-creatie met
een woningbouwvereniging te realiseren voor onze leden. Wij willen daar, na het Aahof in de
Aa-landen, het tweede Knarrenhof® in Zwolle realiseren.
Wij, het bestuur van de Vereniging Knarrenhof Zwolle zijn u, de gemeenteraad en het college
van B&W, zeer erkentelijk voor het besluit dat in deze nieuwe wijk 25% van alle te realiseren
woningen in een vorm van co-creatie moet plaatsvinden. U definieert co-creatie in het
Ontwikkelplan De Tippe als “co-creatief ontwikkelen is dat toekomstige bewoners zelf
onderdeel uitmaken van het ontwikkelproces van de woning en de directe leefomgeving al dan
niet in een collectieve vorm” en dat sluit naadloos aan op de werkwijze van Stichting
Knarrenhof waar wij mee gelieerd zijn. We zijn als Zwollenaren trots op onze gemeente die
dat besluit heeft genomen. Dat is voor andere gemeenten in Nederland een voorbeeld!

De vraag naar levensloopbestendige woningen voor de 50-plussers neemt al een lange tijd
fors toe. Dat zien wij zelf ook terug aan het stijgende aantal leden van onze vereniging. Het
aantal inwoners van Zwolle in de leeftijdsgroep van 45 tot 65 jaar was in 2020 ruim 32
duizend. In de groep vanaf 65 jaar ruim 20 duizend Dat betekent dat voor de komende jaren
de vraag naar betaalbare woningen voor deze beide groepen inwoners naar verwachting groot
zal blijven en het aanbod zal, naar wij verwachten, niet voldoende zijn.
Gelukkig heeft Zwolle voor de komende jaren een aantal nieuwe gebieden aangewezen waar
betaalbare huur- en koopwoningen worden gerealiseerd en zoeklocaties benoemd voor
mogelijke toekomstige ontwikkeling voor woningbouw, zoals;
– De Zwartewaterzone
– De Zwartewaterallee
– IJsselcentrale (Harculo)
– Wijk Kamperpoort ter plaatse van de IJsselhallen en Wehkampgebouw
– Spoorzone
– Wijthmen
– Vechtpoort
– Weezenlanden-Noord
– Breecamp West
– Stadsbroek en IJsselvizier
– Oosterenk
Wij willen u ook meegeven dat een Knarrenhof niet per definitie een grondgebonden hof als
het Aahof is. Zo zijn momenteel bijvoorbeeld twee gestapelde hofjes in Zutphen en Gouda in
aanbouw. Voor meer info over onze projecten wijzen wij u op onze nieuwsbrief. U kunt deze
nieuwsbrief lezen door hier te klikken.
Op 16 maart 2022 worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. We kijken er naar
uit of en hoe u in uw verkiezingsprogramma’s aandacht zal besteden aan de groeiende vraag
naar levensloopbestendige huur- en koopwoningen voor de 50-plussers. En, of er ook voor de
nog te ontwikkelen gebieden in de gemeente Zwolle ruimte is voor co-creatie, zodat voor al
onze leden een Knarrenhofwoning gerealiseerd kan worden. Het zou toch prachtig zijn als we
in alle bovenstaande gebieden Knarrenhof® zouden kunnen realiseren? Wij gaan graag met u
in gesprek over hoe Zwolle haar beleid voor deze doelgroep verder vorm en inhoud geeft.
Met vriendelijke groet,
Gerard Scheffers
Voorzitter Vereniging Knarrenhof Zwolle

 

Interesse gewekt

Voeg een regel toe die gebruikers vertelt hoe gemakkelijk ze contact met u kunnen opnemen